Reklamacje i gwarancja

Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt jest uszkodzony lub ma wadę - zgłoś reklamację

Wypełnij dokładnie formularz zgłoszenia reklamacji abyśmy mogli skutecznie i szybko obsłużyć Twoje zgłoszenie

Zgłoś reklamację
 1. Kliknij przycisk „Zgłoś reklamację” i uzupełnij pola formularza danymi.
 2. Po wypełnieniu formularza kliknij WYŚLIJ, formularz zostanie przesłany elektronicznie do serwisu.
 3. Następnie wyświetli się informacja z numerem naprawy oraz adresem serwisu, na który należy wysłać paczkę. Tę stronę należy wydrukować i dołączyć do przesyłki (w przypadku braku możliwości wydruku wystarczy zapisać na paczce numer naprawy RMA). Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane również na podany w formularzu adres email.

Warunkiem pomyślnego odebrania przesyłki jest wydrukowanie strony z numerem naprawy, dołączenie jej do urządzenia lub wyraźne oznaczenie tym numerem przesyłki. Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia do transportu. Niewystarczająco zabezpieczone oraz nieoznaczone numerem zlecenia przesyłki mogą zostać nieodebrane.

Dostarczenie produktu niekompletnego oraz bez dowodu zakupu lub jego kopii może skutkować zwrotem produktu bez pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Zwiń

Po otrzymaniu od nas numeru reklamacji, zamów kuriera po odbiór produktu aby wysłać przesyłkę na reklamację door-to-door

Zamów kuriera
 1. Kliknij przycisk „Zgłoś reklamację” i uzupełnij pola formularza danymi.
 2. Po wypełnieniu formularza kliknij WYŚLIJ, formularz zostanie przesłany elektronicznie do serwisu.
 3. Następnie wyświetli się informacja z numerem naprawy oraz adresem serwisu, na który należy wysłać paczkę. Tę stronę należy wydrukować i dołączyć do przesyłki (w przypadku braku możliwości wydruku wystarczy zapisać na paczce numer naprawy RMA). Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane również na podany w formularzu adres email.

Warunkiem pomyślnego odebrania przesyłki jest wydrukowanie strony z numerem naprawy, dołączenie jej do urządzenia lub wyraźne oznaczenie tym numerem przesyłki. Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia do transportu. Niewystarczająco zabezpieczone oraz nieoznaczone numerem zlecenia przesyłki mogą zostać nieodebrane.

Dostarczenie produktu niekompletnego oraz bez dowodu zakupu lub jego kopii może skutkować zwrotem produktu bez pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Zwiń

Aby wysłać przesyłkę, kliknij poniżej przycisk zamów kuriera:

 1. Wybierz typ przesyłki (reklamacja).
 2. Wybierz adres serwisu, który pojawił się po wypełnieniu formularza.
 3. Wpisz numer naprawy, który został wygenerowany po wypełnieniu formularza, potwierdź zapoznanie się z regulaminem i wciśnij DALEJ.
 4. Wpisz swoje dane adresowe, z którego kurier ma odebrać paczkę.
 5. Wprowadź wagę paczki lub wpisz orientacyjną wagę produktu na podstawie informacji na oryginalnym kartonie produktu.
 6. Wybierz datę i orientacyjną godzinę odbioru. Dokładna godzina realizacji zależy od miejsca odbioru przesyłki i zostanie podana po zamówieniu kuriera.
 7. Zamów kuriera
 8. Pojawi się potwierdzenie zamówienia kuriera. List przewozowy można pobrać klikając na wyświetlony odnośnik, zostanie on również wysłany na adres e-mail podany w danych nadawcy.
 9. UWAGA! Należy wydrukować list przewozowy i nakleić na paczkę lub przekazać kurierowi. Brak wydruku może skutkować nieodebraniem paczki przez kuriera!

Zwiń

Małe nieszczęścia zdarzyć się mogą każdemu. Na taką wyjątkową okoliczność oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego produktu zastępczego, w czasie kiedy towar będzie serwisowany. W momencie kiedy naprawa zostanie zakończona, Twój produkt Lionelo wróci do Ciebie z powrotem. Więcej informacji o pakiecie znajdziesz TUTAJ.

Zamów produkt zastępczy

W przypadku pobytu produktu Lionelo w naszym serwisie, proponujemy naszym klientom możliwość skorzystania z bezpłatnego produktu zastępczego na czas naprawy.

 1. Produkt zastępczy nie przysługuje submarkom Lionelo Care oraz FantasyPen 3D i Jess z Lionelo Education.
 2. Produkt jest wypożyczany nieodpłatnie klientom, którzy zareklamowali produkt Lionelo.
 3. Produkt jest wypożyczany na podstawie wypełnionego formularza przez Klienta. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność podania modelu w formularzu reklamacyjnym oraz formularzu wydania produktu zastępczego.
 4. Producent wypożycza taki sam produkt, co reklamowany lub o podobnych parametrach.
 5. Klientowi nie wolno sprzedać ani rozporządzać produktem zastępczym.
 6. Od chwili odbioru produktu zastępczego, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki korzystania z produktu. Klient odpowiada za przypadkowe uszkodzenie i utratę produktu zastępczego.
 7. Producent wysyła produkt zastępczy w terminie do 3 dni roboczych od momentu dotarcia na serwis produktu reklamowanego. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku chwilowej niedostępności produktu zastępczego z tej samej kategorii produktowej.
 8. Zwrot produktu zastępczego następuje po naprawie reklamowanego produktu. Producent wysyłając naprawiony produkt, zamawia kuriera po odbiór produktu zastępczego.
 9. Producent Lionelo po odbiorze dokonuje oceny stanu technicznego zastępczego produktu.
 10. W ciągu 3 dni od daty odbioru producent może zgłosić Klientowi zastrzeżenia, co do stanu zwróconego produktu. Jeśli stan produktu uległ pogorszeniu (w szczególności, kiedy produkt został uszkodzony), producent zyskuje prawo do żądania od Klienta odpowiedniego odszkodowania. Klient będzie zobowiązany do zapłaty tego odszkodowania lub zakupu produktu za cenę odpowiadającej jego wartości.
 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta i osób trzecich:
  • O charakterze utraconych korzyści i zysków.
  • Spowodowane niewłaściwą obsługą produktu zastępczego, niewłaściwym jego transportem, składowaniem lub przechowywaniem.
  • Będące następstwem posługiwania się produktem niezgodnym z jego instrukcją.
  • Inne, które by powodowały utratę gwarancji na produkt zastępczy.

Warunkiem pomyślnego odebrania przesyłki jest wydrukowanie strony z numerem naprawy, dołączenie jej do urządzenia lub wyraźne oznaczenie tym numerem przesyłki. Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia do transportu. Niewystarczająco zabezpieczone oraz nieoznaczone numerem zlecenia przesyłki mogą zostać nieodebrane.

Zwiń

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami: